วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

การติดตั้งแอร์ไมโครบัส ในรถตู้ COMMUTER

สามารถติดตั้งได้ 2 ตำแหน่ง

                1.) แทนตู้แอร์เพดานเดิม  
                2.) บนเพดานด้านท้ายรถ


1.) การติดตั้งแทนตำแหน่งตู้แอร์เดิม สามารถทำได้ 2 วิธี
   
     1.1) โดยการถอดตู้แอร์เดิมออก แล้วนำตู้แอร์ไมโครบัสไปใส่แทนที่ พร้อมกับทำอุปกรณ์บังคับทิศทางลมให้เข้ากับช่องแอร์เดิม โดยที่วิธีการนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ประหยัดงบประมาณ แต่ลมที่ได้จะแรงขึ้นมาก
     1.2) เป็นการติดอุปกรณ์เพิ่มเติมจากวิธีก่อนหน้า โดยการติดชุดระบายความร้อนใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้ระบบเย็นเร็วขึ้นแม้อากาศภายนอกจะร้อนจัด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย


   การติดตั้งแอร์ในลักษณะนี้สามารถทำได้กับรถที่ไม่มีการตกแต่งเลย หรือมีการตกแต่งมาแล้วและใช้งานมาระยะหนึ่ง

2.) การติดตั้งด้านท้ายของรถ

       โดยทั่วไปจะวางรางแอร์บนเพดานใหม่ ตำแหน่งของแอร์ไมโครบัสจะไปอยู่ด้านท้ายของรถดังรูป
     
       ซึ่งวิธีการติดตั้งรูปแบบนี้เป็นวิธีการติดตั้งที่ได้รับความนิยมและดีที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากรางที่วางไปใหม่จะเป็นรางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำลมในช่องแอร์หมุนเวียนได้สะดวกขึ้น จุดเด่นอีกข้อของการติดตั้งแอร์แบบนี้คือ เมื่อย้ายแอร์ไปไว้ด้านหลังแล้วจะทำให้เพดานดูโปร่งขึ้นทำให้สามารถทำจอพับไฟฟ้าแนบไปกับหลังได้ แต่ราคาค่อนข้างสูง

       อุปกรณ์ในการติดตั้งแบบนี้จะประกอบไปด้วย
          1. ตู้แอร์ไมโครบัส

          2. บุกันร้อนหลังคา

          3. รางแอร์ 2-4 ราง (แล้วแต่การออกแบบ)

          4. ดิจิตอล คอนโทรล

          5. ชุดระบายความร้อนใต้ท้องรถ (รังผึ้งระบายความร้อน, พัดลมระบาย, ตะแกรงกันหิน)

        สำหรับการติดตั้งในลักษณะนี้โดยทั่วไป จะเหมาะกับการตกแต่งหลังคาแบบ VIP และจะทำตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตกแต่งภายในต่างๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. (086)9014545 มล,  (086)9705126 เอก
หรือเข้าชมที่ http://www.ktsoundsquare.com/ , http://www.ktsoundcenter.com/